Sunday, September 26, 2010

Ай фоноос.

Харих гээд галт тэргэнд сажлуулж явна.
Саяны ортоон дээрээс,цав цагаан сороочогон цамцан дээр, цагаан ноосон жилээтэг, цав цагаан омд, шар хар хосолсон шоон хээтэй кээд омссон аймаар Ээс овоо суулаа..кк..усээ бас хурэн онгоор будчижээ..нас,70-80 хооронд болов уу??
Хогширхоороо ингэж зоригтой хувцаслах юм шуу гэж бодов..
ББ

No comments: